Privatësia juaj

Kur ju vizitoni faqen tonë të internetit, ne përdorim “cookies” për t’u siguruar që ju të merrni përvojën më të mirë në faqen tonë të internetit. Këto “cookies” mund të jenë për ju, preferencat tuaja ose pajisjen tuaj. Ky informacion zakonisht nuk ju identifikon juve direkt, por mund t’ju ofrojë një përvojë më të personalizuar në internet. Meqenëse ne e respektojmë të drejtën tuaj për privatësinë, ju mund të zgjidhni që të mos i lejoni disa lloje “cookies”. Megjithatë, bllokimi i disa prej llojeve të “cookies” mund të ndikojë në përvojën tuaj në faqen e internetit dhe shërbimet që ne mund të ofrojmë.

Neve na duhet të përdorim një “cookie” për të ruajtur zgjedhjet që keni bërë tek menaxhimi i privatësisë për “cookies”. Kjo ka disa pasoja:

  • Nëse i fshini të gjithë “cookies”, do t’ju duhet të përditësoni përsëri preferencat tuaja për ne.
  • Nëse përdorni një pajisje ose shfletues tjetër, do t’ju duhet të na tregoni përsëri preferencat tuaja.

Njoftimi i informimit – www.eurocar.al

Kontrolluesi

Eurocar Rentals, një subjekt juridik shqiptar në cilësinë e kontrolluesit i përpunon të dhënat tuaja personale siç përshkruhet më tej më poshtë.

Qëllimi dhe baza ligjore për përpunimin

Kur vizitoni faqen(t) tona të internetit ne mbledhim dhe përpunojmë adresën e IP-së dhe informacionin për shfletimin tuaj në faqen tonë të internetit. Qëllimi i përpunimit nga ana jonë është të identifikojmë nëse jeni vizitor që ktheheni në faqen tonë, të analizojmë sjelljen e vizitorëve në faqen tonë me qëllim përmirësimin e komunikimit dhe strukturës së faqeve tona të internetit, si dhe për të krijuar një profil të interesave tuaja, për të pasur mundësinë që t’ju paraqesim reklamat e duhura për produktet dhe shërbimet tona edhe në faqe të tjera interneti. Kur është e mundur, ne kombinojmë gjithashtu të dhënat e sjelljes tuaj online në internet me të dhënat personale që ndoshta na keni ofruar më parë.

Baza ligjore për përpunimin nga ana jonë të të dhënave tuaja personale në mënyrën e përshkruar më lart është se ky përpunim është i nevojshëm për qëllimet e interesit tonë legjitim, me përjashtim të përpunimit kur ne kombinojmë të dhënat e sjelljes tuaj në internet me të dhënat personale që na keni ofruar më parë, për të cilin ne marrim për bazë pëlqimin tuaj. Keni të drejtë ta tërhiqni miratimin tuaj në çdo kohë, duke drejtuar një kërkesë për tërheqjen e miratimit tek Ekipi menaxhues i biznesit.

Keni gjithashtu të drejtë të refuzoni përdorimin nga ne të këtyre cookies duke klikuar lidhjen “ndrysho cilësimet e cookies”, që gjendet brenda pjesës “Privatësia juaj” në fillim të kësaj faqeje.

Zgjidhni kategorinë e cookies të “Analitika e avancuar” dhe caktojini ato si joaktive. Nëse dëshironi të na kontaktoni rreth këtyre të dhënave ose të dhënave të tjera personale që mund të përpunojmë për ju, ju lutemi t’i referoheni pjesës “Të drejtat tuaja dhe të dhënat e kontaktit” më poshtë.

Ne i përpunojmë të dhënat e vendndodhjes suaj gjeografike për t’u siguruar që të mund t’ju ofrojmë shërbimet ose përfaqësinë më pranë vendndodhjes suaj aktuale. Ky funksionalitet do të përdoret në të gjithë faqen tonë të internetit. Miratimi për këtë merret nëpërmjet shfletuesit tuaj dhe mund të rregullohet brenda cilësimeve të shfletuesit.

Përhapja / Marrësit e të dhënave tuaja personale

Të dhënat tuaja u komunikohen dhe përpunohen nga filialet tona dhe nga partnerët e biznesit për qëllimet e mësipërme.

Koha e ruajtjes

Ne i ruajmë të dhënat tuaja personale për deri në dy (2) vjet pas vizitës suaj të fundit në faqen tonë të internetit.

“Cookies” absolutisht të nevojshëm

Këto “cookies” janë të nevojshëm për funksionimin e faqes sonë të internetit dhe nuk mund të çaktivizohen në sistemet tona. Ato zakonisht vendosen vetëm në përgjigje të veprimeve të kryera nga ju, të cilat përfshijnë një kërkesë për shërbime, si për shembull caktimi i preferencave për privatësinë, identifikimi në faqe ose mbushja e formularëve. Ju mund ta konfiguroni shfletuesin tuaj që të bllokojë ose që t’ju njoftojë për këto “cookies”, por më pas disa pjesë të faqes nuk do të funksionojnë. Këto”cookies” nuk ruajnë asnjë informacion që identifikon personin tuaj.

“Cookies” të performancës

Këto “cookies” na mundësojnë të numërojmë vizitat në faqe dhe burimet e trafikut, në mënyrë që të matim dhe përmirësojmë performancën e faqes sonë. Ato na ndihmojnë të mësojmë faqet më të pëlqyera dhe më pak të pëlqyera, si dhe që të kuptojmë sesi vizitorët lundrojnë nëpër faqe. I gjithë informacioni që mbledhin këto “cookies” është i përmbledhur dhe për rrjedhojë anonim. Nëse nuk i lejoni këto “cookies”, ne nuk do ta dimë se kur e keni vizituar faqen tonë dhe do ta kemi të pamundur të monitorojmë performancën e saj.

“Cookies” funksionalë

Këto “cookies” bëjnë të mundur që faqja e internetit të ofrojë funksionalitet dhe personalizim më të mirë. Ato mund të vendosen nga ne ose ofruesit palë e tretë, shërbimet e të cilëve ne i kemi shtuar në faqet tona. Qëllimi i këtyre “cookies” është t’ju ofrojë një përvojë më të personalizuar në faqen tonë bazuar në vizitat dhe përzgjedhjet tuaja të mëparshme. Nëse nuk i lejoni këto “cookies”, atëherë disa prej këtyre shërbimeve ose që të gjitha shërbimet mund të mos funksionojnë si duhet.

“Cookies” të shënjestrimit dhe reklamave

Këto “cookies” mund të vendosen nëpër faqen tonë nga partnerët tanë të reklamave. Ato mund të përdoren dhe ndahen nga këto kompani për të krijuar një profil të interesave tuaja dhe ju tregojnë reklamat përkatëse në faqe të tjera. Kjo gjë bazohet vetëm duke identifikuar shfletuesin dhe pajisjen tuaj të internetit. Nëse nuk i lejoni këto “cookies”, do të shihni më pak reklama të synuara për ju.

“Cookies” të statistikave

Eurocar Rentals përdor Google Analytics, i cili na jep perceptime sesi ju i përdorni faqet tona të internetit. Këto të dhëna përbëhen si më poshtë; p.sh., Faqet që ju keni parë; lidhjet mbi të cilat keni klikuar; koha që keni qëndruar në një faqe; makinat që keni ndërtuar në konfiguruesin tonë; pajisja që keni përdorur; Ne i përdorim këto të dhëna për të kuptuar sesi njerëzit e përdorin faqen tonë të internetit dhe për t’u siguruar që ajo funksionon si duhet. Këto të dhëna nuk përdoren për marketing ose reklama dhe nuk ndahen me palë të treta.